« terug naar vorige pagina

Jeugdteam/Jeugdprofessional GGZ

Bent u ouder of verzorger en heeft u vragen of zorgen over opvoeden, opgroeien, de geestelijke of lichamelijke gezondheid of veiligheid van uw kind(eren)? Bent u een bezorgde buur, kennis, familielid of jeugdprofessional die graag een situatie van een jongere wil bespreken? Of ben je een jongere en wil je graag geholpen worden? Het Jeugdteam Hoeksche Waard staat klaar voor jongeren tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders.

Het Jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het Jeugdteam krijgt men één vast aanspreekpunt, die samen met de ouder/opvoeder/jongere de vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en/of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.). Het Jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij. Voor meer informatie: zie www.jeugdteamhw.nl. E-mail: info@jeugdteamHW.nl. Telefoon: 088-123 99 25.

De hulp van Karina Stolk, jeugdprofessional met GGZ expertise en deel uitmakend van het Jeugdteam, kan worden ingeschakeld. Zij is betrokken bij onze huisartspraktijk. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met onze praktijk.