« terug naar vorige pagina

No-show beleid

Het ‘no show’-tarief of wegblijftarief
Het komt de laatste jaren helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Bij Huisartspraktijk J.M.L. Rietveld geldt daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het ‘no show’-tarief.


Waarom een ‘no show’-tarief?
Bij het maken van een afspraak reserveren wij tijd voor u als patiënt bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Indien de patiënt zonder bericht niet op het consult verschijnt, hadden wij op dat tijdstip een andere patiënt kunnen inplannen en helpen.

Gedurende de laatste jaren stijgt het aantal patiënten dat een afspraak bij de huisarts wil maken. Als daarnaast steeds meer mensen niet verschijnen voor een gemaakte afspraak, lopen de wachttijden in de huisartsenpraktijk aanzienlijk op. Dit is voor ons als praktijk en voor u als patiënt een groot en zeer tastbaar probleem.

Onze praktijk wil de wachttijd voor een afspraak graag zo kort mogelijk houden. Ook u, als patiënt, wilt met uw medische probleem graag zo snel mogelijk geholpen worden. Daarom verzoeken wij u bij verhindering uw afspraak tijdig telefonisch af te zeggen.


Tijdig afzeggen afspraak: uiterlijk 24 uur van te voren
Indien u onverhoopt niet op de gemaakte afspraak kunt komen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan de assistente door te geven. Zo kunnen wij op dit vrijgekomen tijdstip een andere patiënt op het spreekuur laten komen. Bij tijdig afzeggen wordt er geen ‘no show’-tarief in rekening gebracht.


De hoogte van het ‘no show’-tarief
Het ‘no show’-tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het ‘no show’-tarief zijn:
– een consult van 10/15 minuten: €15,–
– een dubbelconsult (20 minuten of langer): €20,–.
Deze tarieven gelden tevens voor de consulten bij de assistente en de praktijkondersteuners.

Indien een verzonden ‘no show’-factuur niet is betaald vóór de volgende afspraak, dan dient u voorafgaand aan dit volgende bezoek aan de praktijk het bedrag aan de balie contant en gepast af te rekenen.

Let op: de ‘no show’-factuur wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed; deze is geheel voor uw eigen kosten.

 

Wij rekenen op uw medewerking en bedanken u voor uw begrip.