« terug naar vorige pagina

Spreekuren

Spreekuur op afspraak.

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag van 8:10-12:00 uur en in de middag van 14:00-15:30 uur. Voor een consult op het spreekuur moet altijd vooraf een afspraak maken. Dit kan online via de hoofdpagina van onze website. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de assistente van de praktijk tussen 8:00-10:00, 11:00-12:00 en 14:30-16:00 uur. Voor een afspraak op dezelfde dag of het aanvragen van een visite graag contact opnemen voor 10:00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van de gewenste afspraak. De assistente is opgeleid om uw gezondheidsklacht/vraag goed in beeld te brengen en te beoordelen wat de beste weg is om uw klacht/vraag te behandelen. Zij kan een inschatting maken van de tijd die nodig is en de spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Meer informatie vindt u in dit triagefilmpje. Indien u geen reden wilt vermelden bij de assistente kan het zijn dat u omwille van de planning niet dezelfde dag op het spreekuur terecht kunt, omdat consulten ingepland worden op basis van urgentie. Indien de reden van uw afspraak erg persoonlijk is en u dit liever direct met de huisarts wilt bespreken, geef dit dan aan bij de assistente.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Visites aan huis.

Tot 10.00 uur kunt u visites aanvragen indien u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of zeer slecht ter been bent. Wij verzoeken u om indien mogelijk naar de praktijk te komen, omdat het maken van visites veel meer tijd kost dan het doen van consulten. Bovendien hebben wij in de praktijk veel meer faciliteiten om u te onderzoeken en te behandelen.

Voor alle duidelijkheid nog het volgende: koorts vormt in principe geen beletsel om naar de praktijk te komen en het hebben van geen vervoer is strikt gezien geen reden voor een visite.

Opvragen van uitslagen.

Uitslagen van onderzoeken worden beoordeeld door de huisarts en mogen vervolgens door de assistente aan u meegedeeld worden. Het is de bedoeling dat u ons zelf belt voor het opvragen van uitslagen, dit kunt u doen op werkdagen tussen 14:30-16:00 uur.

Terugbelafspraak.

De praktijk heeft geen telefonisch spreekuur. Voor andere vragen aan de huisarts kunt u de assistente om een terugbelafspraak vragen. De assistente beoordeelt, zo nodig na overleg met de huisarts, of een vraag in aanmerking komt voor telefonische beantwoording. Tevens biedt de website de mogelijkheid voor e-mail consulten via de Patiëntenomgeving.  Via een e-consult kunt u per mail een vraag stellen aan de huisarts. We streven ernaar uw vraag binnen 48 uur te beantwoorden.

Het assistentenspreekuur.

Iedere donderdagochtend is er een assistentenspreekuur in de praktijk. De doktersassistent voert divers behandelingen/verrichtingen uit tijdens het spreekuur:

  • Oren uitspuiten
  • Intramusculaire injecties (bv. vitamine B12)
  • Bloeddrukmeting
  • Urineonderzoek

Indien u een van bovenstaande behandelingen nodig heeft, kunt u een afspraak maken bij de assistente. Voor urineonderzoek hoeft u geen afspraak te maken, u mag urine langsbrengen zonder afspraak tijdens de openingstijden van de praktijk.

Ook zijn er diverse (kleine chirurgische) ingrepen (zoals het weghalen van moedervlekken) die door de huisarts zelf worden uitgevoerd.

Praktijkondersteuning huisartsenzorg.

POH-Somatiek

Door de toenemende vergrijzing van de maatschappij en de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg thuis krijgt de huisarts steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Daarom heeft de huisarts hulp van de praktijkondersteuner: een verpleegkundige of opgeleide doktersassistente.

De praktijkondersteuner heeft de zorg voor chronisch zieken. Aandoeningen als astma, copd (longemfyseem/ chronische bronchitis), CVRM en diabetes mellitus vragen in het dagelijkse leven om aanpassingen. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt hier extra aandacht besteed in speciaal op deze patiëntengroepen gerichte spreekuren door praktijkondersteuner.

Ook biedt de POH-S begeleiding bij stoppen met roken.

En tot slot heeft de praktijkondersteuner een rol in de zorg voor ouderen. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven is de wens van veel ouderen. De praktijkondersteuner komt bij u aan huis en beantwoordt uw vragen over ziekte en gezondheid. Dat kan gaan over bijvoorbeeld: medicijnen, veiligheid, beweging, slapen, gezonde voeding, activiteiten buitenshuis en contact leggen met ouderen in uw buurt.

POH-GGZ

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Onze praktijk werkt samen met de Fortagroep. De FortaGroep is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten. Vanuit deze instelling is een praktijkondersteuner bij ons werkzaam.

Bij psychische problemen kunt u een afspraak maken  bij haar. Zij zal proberen een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.