« terug naar vorige pagina

Zorggroep Hoeksewaard

 

De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een regionaal samenwerkingsverband van circa 30 praktijkhoudende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Deze huisartsen hebben afspraken gemaakt om samen de chronische zorg/ketenzorg voor hun patiënten dichtbij huis te kunnen optimaliseren. Hiertoe zijn tevens afspraken gemaakt met andere zorgverleners in de eerste en de tweede lijn. Kortom; in de Hoekse waard hebben nagenoeg alle huisartsen hun kennis en kunde gebundeld in de Zorggroep Hoeksewaard.

Wat is ketenzorg?

Bij de behandeling van een chronische ziekte zijn verschillende zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken.

Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang.

Met wie wordt allemaal samengewerkt?

Het grootste deel van de behandeling en controle van uw chronische ziekte vindt plaats in de praktijk van de huisarts.  De huisarts is verantwoordelijk voor de begeleiding en controle en houdt altijd het totaal overzicht over uw gezondheidssituatie.

Voor een specifieke behandeling of controle kan de huisarts u doorverwijzen naar zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk, die echter ook verbonden zijn aan de zorggroep Hoekse Waard.  Dit zijn bepaalde  diëtisten, fysiotherapeuten, kaderartsen (gespecialiseerde huisartsen), pedicures,  podotherapeuten en het laboratorium SHL-Star.  Maar ook met de medisch specialisten in de omliggende ziekenhuizen heeft de zorggroep afspraken gemaakt die laagdrempelig overleg of een (eenmalige) verwijzing. mogelijk maken.

Wat zijn de voordelen van ketenzorg?

De Zorggroep Hoekse Waard heeft duidelijke afspraken gemaakt met de aangesloten zorgverleners. In samenwerking met specialisten uit het Maasstad, Ikazia en Albert Schweizerziekenhuis zijn zorgprogramma’s opgesteld voor Astma, COPD, Hart en vaatziekten en Diabetes.  Dit biedt u meerdere voordelen:

  • Zorgverleners stemmen hun behandelingen en begeleiding op elkaar af.
  • U krijgt de zorg en begeleiding die u nodig heeft dichtbij huis.
  • Hierdoor is de zorg laagdrempelig en worden ernstiger gezondheidsproblemen vaker voorkomen.
  • Tevens kan de zorg veel meer op maat aangeboden worden. We doen dit door middel van uw individueel zorgplan.

Vergoeding         

Ook belangrijk: ketenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en de kosten vallen in principe niet onder uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico. U kunt het mogelijk wel terugvinden op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Dat komt omdat de Zorggroep Hoeksewaard behalve de zorgprogramma’s ook de financiering regelt.

Informatiesysteem

Aangesloten zorgverleners hebben toegang tot het Ketenzorg Informatiesysteem. Zij leggen hierin alle informatie die te maken heeft met uw chronische ziekte digitaal vast. In het systeem kunnen ze van elkaar zien wat een collega heeft gedaan, welk advies is gegeven, wat uw meetwaarden zijn en aan welke doelen u de komende tijd wilt werken. Zo doen zorgverleners geen dubbel werk en hoeft u niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Hiervoor wordt u door de huisarts gevraagd toestemming te geven. De zorgverleners binnen de keten kunnen uitsluitend gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.

Meer informatie

Meer informatie over ketenzorg en de Zorggroep Hoeksewaard kunt u vinden op de website van de Zorggroep: https://zghw.nl/ Voor vragen over ketenzorg is uw huisarts het eerste aanspreekpunt. Kan uw huisarts uw vragen niet beantwoorden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of met de Zorggroep.